Uygulama ve Araştırma Merkezleri

Üniversite, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, üniversitenin mevcut yapısı içerisinde yapılamayacak faaliyetlerde bulunmak üzere kurulurlar. Uygulama Araştırma Merkezleri salt araştırma yapmak veya salt uygulama yapmak amacıyla kurulabilirler.

Merkezler, Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilerek yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra faaliyetlerine başlarlar.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde özgün araştırma yürüten 30 Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyet göstermektedir.