TTO Çalışanları

Volkan Özgüz
Genel Müdür
volkan.ozguz
+90 212 359 4800
Öznur Kaptan
Proje Koordinatörü / Ulusal & Uluslararası Hibe Programları
oznur.kaptan
T. 0 212 359 48 02
Türkü Suna Çendeoğlu
Girişimci Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü
turku.cendeoglu
+90 212 359 48 00
Çağla Ecem Başürün
Projeler ve Sözleşmeler Koordinatörü
ecem.basurun
+90 212 359 48 00
Ahmet Buğra Başer
Fikri - Sınai Haklar Koordinatörü - TR Patent Vekili
ahmetbugra.baser
+90 212 359 4800
Gamze Saçlı Gürdeniz
Mali İşler Koordinatörü
gamze.sacli
+90 212 359 48 04