Sanayiciler İçin

Sanayinin kendi teknolojisini üretebilmesi için teknolojiyi üretebilecek bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekir. Bu da bilgi üretilmesinde liderlik eden kurumlar olan üniversitelerle sanayi arasında güçlü bir işbirliğinin kurulması ile mümkündür.

Üniversite-sanayi işbirliği iki yönlü olarak ilerlemektedir. Yönlerden birisi, üniversitede geliştirilen araştırmalardan sanayiye uygun olanların sanayiyle buluşturulup sanayinin ihtiyacına uygun hale getirilerek projelendirilmesidir. Diğer yön ise; sanayinin ihtiyacının, üniversitede bu konuda uzmanlığı olan araştırmacılara aktarılıp projelendirilmesinin, çözülmesinin sağlanmasıdır. TTO'da özel sektörden firmaların Ar-Ge projelerinde uzmanlık alanlarına göre ihtiyaç duydukları akademisyenlerle eşleştirilmesi, üniversite çıktılarının özel sektöre tanıtılması iki yönlü olarak yapılmaktadır.

Sanayi, TTO’nun sunduğu olanaklardan şu şekilde yararlanır: