PHI Tech Bioinformatics R&D Ltd.- Saliha Durmuş Tekir

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin İşteBU Yenilikçi Proje Yarışmasında, “PHISTO: Patojen-İnsan Protein Etkileşimleri Veritabanı” isimli projesi ile 2012 yılında birinci olan Saliha Durmuş Tekir, aynı proje ile “TÜBİTAK-TEYDEB 1512 Bireysel Girişimcilik” ve “KOSGEB ArGe-İnovasyon” destek programlarından hibe destekler kazanmıştır. Yarışmadan kazanılan Elginkan Vakfı sermaye desteği ödülü ile 2013 yılı sonlarında “PHI Tech Bioinformatics” isimli ArGe şirketi (www.phitech.com.tr), ilgili alanda uzman akademisyen ortaklar ile TÜBİTAK – Marmara Teknokent bünyesindeki kuluçka merkezinde kurulmuştur. Hibe destekleri ile 2014 yılı boyunca Ar-Ge ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulmuştur. 2015 başı itibari ile sunulan biyoinformatik analiz hizmetleri ile uluslararası ticari faaliyet göstermeye başlayan PHI Tech Bioinformatics, halihazırda 6 kişilik Ar-Ge personeline sahip bulunmaktadır. Şirket tarafından ulusal ve uluslararası desteklere başvurusu yapılmış ArGe proje önerileri mevcuttur. Bu doğrultuda, 2016 yılında şirketin büyüme hedefleri bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: http://phitech.com.tr