İnovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi

İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu projesi kapsamında gerçekleştirilen Biyogirişimcilik Destek Programı, 2012 yılında danışmanlık, mentorluk ve eğitim hizmetlerini de içerecek şekilde kapsamlı bir kuluçka altyapısına dönüştürülmüş ve 2012 yılı İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle yine Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi önderliğinde İnovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi kurulmuştur.