İnovasyon Yönetimi ve İnovasyon Liderliği Sertifika Programı (IMLEAP: Kasım 2016 - Mart 2017)

İnovasyon Yönetimi ve İnovasyon Liderliği Sertifika Programı (IMLEAP) 2016-2017 yıllık takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır;

Temmuz:Program web sitesinin hazırlanması, duyuru afişlerinin hazırlanması 
Ağustos: Programın başvurusunun afiş, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla tüm üniversitelere duyuruların başlaması
14 Kasım 2016: Program başvurularının son günü
14 Aralık 2016: Programın başlaması(Değerlendirme aşaması IMLEAP Akademik Direktörü ve Program Direktörü tarafından yapılacaktır)

Eğitim haftası programı:

 1. Gün
14 Kasım 2016

İnovasyon Yönetimi Eğitimi, Ekip Oluşturma, Çalışılacak Alan Ve Teknik Konuların Belirlenmesi

2. Gün
15 Kasım 2016

1 Devlet Hastanesi Ve 1 Özel Hastanenin Ziyareti Ve Gözlem Yapılması

3. Gün
16 Kasım 2016
1 Devlet Hastanesi Ve 1 Özel Hastanenin Ziyareti Ve Gözlem Yapılması

4. Gün
17 Kasım 2016

Gözlemlerin raporlanması ve kısa sunum hazırlanması (~5dk)

5. Gün
18 Kasım 2016

Mentor/danışmanlarla Tanışma, Ekiplerin Gözlemlerini Sunmaları, Mentorlarla Eşleşme, Grupların Odaklanacakları Konunun Belirlenmesi

Aralık, Ocak-Şubat: Ekiplerin belirledikleri proje konusu üzerinde çalışmaları, ürün/süreç geliştirmeleri (Bu dönem boyunca, proje ekipleri en az ayda 1 (bir) defa mentorlarıyla toplanacaktır.)

17 Mart 2017:  Projelerin final sunumu, jüri değerlendirmesi, ödül töreni
Mart-Haziran: Jüri değerlendirmesi sonucu birinci seçilen grubun projesini Erlangen’deki Innovation Research Lab Exhibition’da sunmak üzere mentörleri eşliğinde çalışmaları

Temmuz: Innovation Research Lab Exhibition, Erlangen