Hakkımızda

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), üniversitenin sanayiye teknoloji transferini sağlayarak ekonomik değer yaratması ve bu değerin üniversiteye geri dönmesi amacıyla Aralık 2012’de kurulmuştur. Tarihi 1863'te kurulan Robert Kolej'e dayanan Boğaziçi Üniversitesi, kendi geleneğinde var olan yaratıcılık ve üretkenliğini günümüzün çağdaş eğitim ve araştırma imkanlarıyla birleştirip, edebiyat ve sanattan, teknoloji ve bilime uzanan her alanda, insanlığa hizmeti ilke edinmiştir. Köklü bir geçmişe sahip olan Boğaziçi Üniversite'sinde TTO kurulana denk, TTO fonsiyonlarına dair faaliyetler Araştırma Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü (APK), Araştırma Projeleri Destek Ofisi (ARDO), Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi (APKO), Sanayi ile İlişkiler Ofisi, Fikri Mülkiyet Kurulu ve Patent Ofisi tarafından yürütülmekte idi. TTO bu ekosistemde üniversitenin sanayi ve fon kaynaklarıyla tüm ilişkilerini yürüten, kolaylaştırıcı ve işbirlikleri sağlayıcı bir arayüzdür.

TTO, buluşcular, yenilikçiler ve girişimcilere, fikir ve önerilerini fikirden uygulamaya geçirip ticarileştirilmesi, bunun toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesi sürecinde yardımcı olur.