Girişimciler İçin

İnovasyon kültürünün oluşmasında bilginin üretildiği ve yayıldığı üniversitelere çok önemli rol düşmektedir. Boğaziçi Üniversitesi’nde, inovasyon ve girişimciliğe yönelik eğitim verme ve araştırma yapma pratiği yerleşmiş bir kültürdür. TTO şunları sağlamaktadır.

Öğrencilerin akla dayalı ve sorgulamaya açık ortamlarda inovasyonu ve buluşçuluğu geliştiren bakış açıları ile yapılandırılmış eğitim almaları, girişimcilik kavramının yaygın şekilde işlenmesi inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Mühendislik Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrencilere girişimcilik dersleri verilmekte, öğrenciler ders kapsamında ortak projelerle şirketler kurmaktadır. Ayrıca, Elginkan Vakfı ile birlikte 2008 yılından beri her yıl “Yeni Düşler Yenilikçi Düşünceler”, 2013 itibariyle yeni adıyla “İşte BU ” proje yarışması http://www.istebu.org) düzenlenmektedir. Bu yarışma ile üniversite öğrencilerini yeni fikirler üretmeye, fikirlerini hayata geçirmeye teşvik etmek ile teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği desteklemek amaçlanmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan ve yürütücülüğünü Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’nın yaptığı Boğaziçi Üniversitesi HayalEt projesi (https://www.hayalet.boun.edu.tr), teknoloji transferi, inovasyon, girişimcilik, iş geliştirme, yeni fikirleri yatırımcı ile buluşturma ve ticarileştirme projesidir. HayalEt Ön Kulukça ve Hızlandırma Merkezi’nin eğitim ve organizasyon faaliyetlerine TTO destek vermekte, bu platformdan faydalanan girişimcilere danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Girişimcilere verilen danışmanlık hizmetleri şunları içermektedir:

  • iş modeli geliştirme
  • iş fikrinin pazarlanması
  • doğru yatırımcı ile buluşturma
  • girişimcilerin sermaye bulmasına yardımcı olma
  • şirket kurma eğitimleri verilmesi
  • girişimcilerin faydalanabileceği fon olanakları hakkında bilgilendirme

TTO tarafından, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırmacılardan gelen projeler, lisans ve lisansüstü öğrencilerin tezlerindeki buluşlar, girişimcilerden ve YD2YD gibi Üniversite tarafından düzenlenen herkese açık yenilikçi düşünce yarışmalarından gelen fikirler değerlendirme kurulları tarafından incelenerek, ticarileşme potansiyeli yüksek olanlar desteklenmektedir. TTO faaliyeti kapsamında yer alan “Yenilikçi Girişimcilik ve Etkin Yönetim Eğitimi” ile iş fikri olan girişimci adaylarına girişimcilik, yenilikçilik, finans, organizasyon, işletme hukuku, operasyonel yönetim, pazarlama ve satış konularında uygulamalı eğitimlerin verilecek ve düzenlenecek seminerler ile başarılı örnekler katılımcılarla paylaşılacaktır.