Danışmanlık

Üniversitelerin, sanayi şirketleri ile ilişkilerini kurumsal bir şekilde geliştirerek sanayi ile ortak işbirliği platformları oluşturması üniversite-sanayi işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. TTO, sanayinin Üniversite’den beklentilerinin saptanması ve bu beklentilerin karşılanması için gerekli girişimlerin başlatılması, sanayinin ihtiyaçlarına uygun projelerin eşleştirilmesi vb konularda sanayiye danışmanlık hizmeti vermektedir.