Buluş/Patent İş Akış Süreçleri

TTO, Üniversite "Fikri Mülkiyet Kurulu" tarafından oluşturulan stratejiler ve iş-planı çerçevesinde, Boğaziçi Üniversitesi mensubu olan tüm araştırmacıların (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve öğrenciler), Üniversite bünyesinde gerçekleştirdikleri bilimsel araştırma ve projeler neticesinde geliştirdikleri nihai "buluş", "yeni yöntem", "tasarım", "faydalı model" gibi çıktıların gerek fikri mülkiyet haklarının korunması gerekse faydalı model belgelerinin ve/veya patentlerinin alınması için, tüm araştırmacılara destek vermektedir.

Araştırmacı ve buluşçulara, iş-birlikteliği yaptığı "çözüm ortakları" ile birlikte, araştırmacıların buluşlarının ön-taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takibi konularında ve ayrıca bu süreçler için yararlanılabilecek mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olmaktadır.

TTO, ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi’nin Türk Patent Enstitüsü ile imzaladığı bir protokol çerçevesinde, hem kampüs içinde hem de dışarıdan gelecek olan başvurulara yardımcı olmak üzere bir "TPE Bilgi ve Döküman Birimi" olarak da hizmet vermektedir.

“Patent Ofisi Buluş/Patent İş-Akış Süreçleri”, buluş başvuru süreci, faydalı model başvuru alt süreci ve patent başvuru alt süreci tanımlanmış olup daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.