BÜ'de Şirketleşme Süreci

Akademisyen, öğrenci ve girişimcilerden TTO’ya gelen proje teklifleri, Danışma ve Değerlendirme Kurulları tarafından değerlendirilir. Proje teklif sahibi ile karşılıklı anlaşmaya varılması ile TTO bünyesindeki HayalEt Ön Kulukça ve Hızlandırma Merkezi’ne kabul edilir. Merkezdeki proje ekiplerine, iş modeli geliştirme, iş fikrinin pazarlanması, doğru yatırımcı ile buluşturma, girişimcilerin sermaye bulmasına yardımcı olma, fikri mülkiyet haklarını koruma, şirket kurma eğitimleri verilmesi ve girişimcilerin faydalanabileceği fon olanakları hakkında bilgilendirme gibi konularda destek sağlar. Şirketleşme için gerekli hukuki danışmanlık hizmeti verir.

HayalEt Ön Kulukça ve Hızlandırma Merkezi’nde yer alan proje ve ekipleri TTO tarafından düzenli olarak izlenir ve yönlendirmeler yapılır. Sözkonusu projelerin şirketleşmesi sürecinde fon sağlama amacıyla melek yatırımcı ve risk sermayesi kuruluşlarıyla işbirliği sağlanır.

TTO, yatırım yapılan şirketlerin gelişim süreçleri yakından takip ederek gelişimlerinin istenen seviyede olabilmesi için gerekli destekleri sağlar, çıkış stratejilerini günceller.

Üniversite öğrencilerini yeni fikirler üretmeye, fikirlerini hayata geçirmeye teşvik etmek, teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği desteklemek hedefi ile İşte BU Proje Yarışması’nı kazanan proje sahiplerine şirket kurmaları teşvik edilir. Şirket kurmaları ön şartı ile bu proje ekiplerine HayalEt Ön Kulukça ve Hızlandırma Merkezi’nde ofis sunularak Merkez’in diğer olanaklarından faydalanma fırsatı sunulur.