Araştırmacılar İçin

Boğaziçi Üniversitesi, araştırmaları ve proje başvuruları ile yönetimi esnasında akademisyenlere ve araştırmacılara destek veren bir yapıya sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi (Uluslararası Projeler Birimi, Ulusal Projeler Birimi ve Patent Ofisi), Bilimsel Araştırma Projeleri Mali Koordinatörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü’nden oluşan organizasyonel yapılan içinde akademisyen ve araştırmacılara destek vermektedir. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), akademisyen ve araştırmacılara ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yapılan araştırma projelerinin başvurusu ve yönetimi esnasında hizmet vermekte ve projelerin başvuru öncesi ile sonrası tüm işlemlerinde destek sağlamaktadır. TTO, ayrıca üniversite kaynaklı araştırma sonuçlarını ürüne çevirmek üzere araştırmacıları sanayi ile buluşturmak ve sanayinin ihtiyaçları için de sanayi ile üniversite arasındaki etkileşimi sağlayarak üniversite ile sanayi arasında arayüz rolünü yürütmektedir. TTO, fikri mülkiyet haklarının gözetilmesi ve takibinde akademisyenlere ve araştırmacılara destek sunmaktadır. TTO, araştırmacılarla işbirliği içinde hareket ederek fikrin oluştuğu andan itibaren değerlendirme ve koruma sürecini başlatıp, buluşçuya danışmanlık desteği vererek fikirden ürüne geçiş sürecinde doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamakta ve aynı zamanda diğer desteklerden faydalanmasına yardımcı olmaktadır.