Ar-Ge Desteği

Boğaziçi Üniversitesi, bünyesindeki 32 akademik bölüm, 29 uygulama ve araştırma merkezi, özgün araştırma yürüten çok sayıda laboratuvarı ile faaliyet göstermektedir. Bu araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında araştırmalarını sürdüren, uluslararası etki yaratabilecek ve alanlarında uzman bir çok araştırmacı yeni araştırma projeleri üretmeye, çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırma projeler içinde yer almaya devam etmektedir.

Üniversite ve sanayi arasında ortaklaşa yapılabilecek projeleri ilgili akademik ve idari birimlere  aktarma görevi, TTO tarafından üstlenilmiştir. Bilimsel ve teknolojik bilgi birikiminin ekonomik aktivitelere transferini sağlamak amacıyla sanayinin ihtiyaçlarına göre akademisyenlerle eşleştirme yapılması, üniversite altyapısının ve laboratuvarlarının sanayi tarafından kullanılması şeklinde firmalara ar-ge desteği sağlamaktadır.

Beraber proje geliştirilen ve çalışılan firmalara ayrıca BÜN Teknopark A.Ş’de teknopark yasasının sağladığı avantajlardan faydanlanma fırsatı sunulmaktadır.