6769 Sınai Mülkiyet Kanunu_ BÜ İlke ve Esaslar konulu bilgilendirme toplantımız gerçekleşti.(2 Mart 2018)

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017, Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 24 Nisan 2017, ilgili YÖK Yönetmeliği ise 29 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklarına İlişkin İlke ve Esaslar,  Üniversite Senatosunun 6 Aralık 2017 tarih ve 2017-14 sayılı toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  (https://arastirma.boun.edu.tr/tr/fikri-mulkiyet/bu-fikri-mulkiyet-politikasi)

Bu nedenle, 2 Mart 2018 Cuma günü 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu_ BÜ İlke ve Esaslar Semineri Boğaziçi Üniversitesi Mensubu akademisyen, öğrenci katılımı ile gerçekleştirildi.Yeni kanun ve mevzuatların getirdiği değişiklikler ve yenilenen Fikri ve Sınai Mülkiyet Süreci hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerin yapıldığı verimli bir toplantı gerçekleşmiştir. Toplantı sunumları ve BÜ İlke ve Esasların yer aldığı tanıtım kitapçığımıza linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.