Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanına yönelik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti!

Ufuk 2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanına yönelik farkındalığın oluşturulması ve başvuruların arttırılması amacıyla bu program özelinde Ulusal İrtibat Noktası Zeynep Nurata’nın katılımıyla TTO-TÜBİTAK işbirliğinde 1 Ağustos 2019 Perşembe günü Üniversitemize özel, bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (Spreading Excellence and Widening Participation‒WIDESPREAD) alanı, AB bölgelerinin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaları destekleyen Ufuk2020 alanıdır. Programın amacı; AB Üye ülkeleri ve Genişleme ülkelerinde bulunan araştırma merkezleri arasında Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme yeteneği farklılıklarını azaltmak ve merkezler arası aktif işbirliği ağları oluşturmaktır.

Bu bağlamda, Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı aracılığıyla, araştırma ve inovasyon performansı yüksek ülkelerden araştırma merkezlerinin, performansı düşük ülkelerden araştırma merkezleri koordinatörlüğünde bir araya gelerek konsorsiyum oluşturmaları ve

  • ERA Chairs (Mükemmel Araştırmacı-Yönetici Davet Etme)
  • Twinning (Eşleştirme)

çağrılarına başvuru yapmaları sağlanmaktadır.

 

Kurum Dışı Proje Süreçleri Destek Kılavuzu Yayımlandı!