TÜBİTAK'ın Yeni Destek Programları Açıklandı

TÜBİTAK, çağrıya çıkacağı ve destek vereceği yeni destek programı başlıklarını 30 Haziran 2018 tarihinde açıklamıştır. Bu başlıklar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

-        Mükemmeliyet Merkezleri Destek Programı (1004 desteği)

-        Sanayi Yenilik Ağları Destek Programı 

-        Sanayi Doktora Programı Destek Programı

-        Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri Destek Programı

-        Girişim Sermayesi Ekosisteminin Teşvik Edilmesi Destek Programı

-        Teknoloji Tabanlı Girişimlerin Desteklenmesine Yönelik Destek Programı

Mükemmeliyet Merkezleri Destek Programı (1004 desteği) işbirliği ve ağ kurma temelli; stratejik öneme haiz ve teknolojik ürün beklentisi olan projelerin hayata geçirilmesi için tasarlanmış bir  destek mekanizmasıdır.  Bu desteğe araştırma üniversiteleri veya 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları başkanlığında diğer üniversiteler, özel sektör kuruluşları, özel sektör Ar-Ge merkezleri, kamu/üniversite Ar-Ge birimleri ve TTO’lar ile ortaklıklar (konsorsiyumlar) oluşturularak başvuru yapılabilecektir.  Kümelenmelerin bölgesel değil  yetkinlik bazlı oluşturulması beklenmektedir.  Destekler iki fazlı olarak verilecektir.  Birinci fazda stratejik ortaklıklar oluşturulacak ve stratejik araştırma planı hazırlanacaktır. İkinci faza geçerken  saha ziyareti  de dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirme yapılacak; bu değerlendirme sonucuna göre 2. faz olarak büyük çaplı Ar-Ge desteği (100M-200MTL) sağlanacaktır.   İkinci fazın sonunda stratejik teknoloji veya stratejik ürün geliştirilmesi ve bilgi paylaşımı hedefler arasında olmalıdır. 1004-TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Desteği çağrılarının Ülkemizin öncelikli alanlarında açılacağı; üniversitelerin hazırladıkları Ar-Ge strateji belgelerinin yetkinlik bazlı kümelenmeler için önemli olacağı öngörülmektedir.

Doktora öğrencileri için çifte bursiyerlik (2211 Yurt içi Burs Programı + 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlardan burs ve öğrenim kredileri) imkânı tanınmıştır.

TÜBİTAK’ın yeni destek programlarına ilişkin olarak TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yaptığı sunuma http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/20180530.pdf linkinden ulaşılabilir.