TUBITAK: Ufuk2020 Programı Enerji Alanı EC-2-2018 Çağrısına Yönelik Ortak Arama Duyurusu