TUBITAK: Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi-Eşleştirme (Twinning) Programı Bilgi Notu