TÜBİTAK: Sürdürülebilir Enerji Aksiyon Planı Hazırlama Çağrısı Açıldı!