TÜBİTAK: Ankara Üniversitesi Ufuk2020 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Bilgi Günü