İşteBU Proje Yarışması

İşteBU Proje Yarışması (http://www.istebu.org) üniversite öğrencilerini yeni fikirler üretmeye, fikirlerini hayata geçirmeye teşvik etmek ile teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği desteklemek amaçlamaktadır.