İletişim / Ulaşım

Adres 
Teknoloji Transfer Ofisi 
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs 
No: 10 34342 Bebek 
İstanbul Türkiye

Telefon: +90 212 359 48 00

Faks: +90 212 359 48 03

E Postatto@boun.edu.tr