Danışmanlık

Üniversitelerin, sanayi şirketleri ile ilişkilerini kurumsal bir şekilde geliştirerek sanayi ile ortak işbirliği platformları oluşturması üniversite-sanayi işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. TTO, sanayinin Üniversite’den beklentilerinin saptanması ve bu beklentilerin karşılanması için gerekli girişimlerin başlatılması, sanayinin ihtiyaçlarına uygun projelerin eşleştirilmesi vb konularda sanayiye danışmanlık hizmeti vermektedir. 

News and Announcements