Araştırmacılar Marie S. Curie Bilgi Günü'nde Boğaziçi Üniversitesi'nde Buluştu!

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, TÜBİTAK ve Avrupa Komisyonu işbirliği ile 17 Mayıs 2019 tarihinde “Marie S. Curie (MSCA) Bilgi Günü” düzenlendi.

MSCA Bilgi Gününde Avrupa Komisyonu temsilcilerinin MSCA Bireysel Bursları (IF)Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN)Araştırma-Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)Burslara Katkı Fonu (COFUND) çağrıları hakkında detaylı verdiği bilgilerin yanı sıra hakem gözüyle ve başarılı araştırmacılar gözüyle proje önerilerine bakışa dair sunumlar da gerçekleştirildi . Ayrıca “rekabetçi bir MSCA-IF projesinin” nasıl yazılacağına dair 90 dakikalık bir oturuma da yer verildi. Marie Curie Alumni Derneği (MCAA) Türkiye Masası da çalışmalarına dair bir sunum gerçekleştirildi.

17 Mayıs'ta gerçekleşen Bilgi Günü etkinliğinin sunumları için lütfen tıklayınız

 

Kurum Dışı Proje Süreçleri Destek Kılavuzu Yayımlandı!